EYSA

Certificacions

El nostre objectiu és assegurar la Qualitat , Assegurament de la Qualitat Mediambiental , i per descomptat, assegurar la Seguretat i Salut dels nostres treballadors . Per a ells EYSA compta amb departaments dedicats i independents per a la gestió i Assegurament d'aquests compromisis .

EYSA es troba CERTIFICADA en cadascuna d'aquestes àrees a través de la màxima certificació existent en cada un d'ells segons la normativa ISO , disposant de les certificacions.

  • Seguretat en el treball: Estacionamientos y Servicios compta amb un Sistema Integrat de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals. A més d'aquest sistema, per garantir en tot moment el compliment de la legislació vigent es troba certificada sota la Norma de Prevenció de Riscos Laborals OHSAS : 18001.
  • Qualitat: Estacionamientos y Servicios compta amb la certificació ISO 9001:2008 , norma referencial per a la Qualitat i Gestió Contínua de Qualitat establerta per l'Organització Internacional de Normalització ( ISO ).
  • Medi ambient: Igualment , EYSA compta amb la certificació de Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001:2004 establerta per l'Organització Internacional de Normalització ( ISO ).
Certificat OHSAS 18001

Certificat OHSAS 18001

Gestió de la seguretat i salut laboral

Descarregar certificat

Certificat ISO 9001

Certificat ISO 9001

Certificat de Sistema de Gestió de la Qualitat

Descarregar certificat

Certificat ISO 14001

Certificat ISO 14001

Explotació, gestió i control d'estacionament regulat a la via pública i de superfície. Retirada de vehicles. Gestió i explotació d'aparcaments subterranis.

Descarregar certificat

Certificat ISO 9001 IQNet

Certificat ISO 9001 IQNet

Explotació, gestió i control d'estacionament regulat a la via pública i de superfície. Retirada de vehicles. Gestió i explotació d'aparcaments subterranis.

Descarregar certificat