EYSA

Història de Eysa

Cronologia històrica de l'evolució de Eysa al llarg dels anys

Els anys 70

Els anys 70

Any 1976: Inici de l'activitat de Estacionamientos y Servicios amb la construcció i explotació de l'aparcament subterrani de Marquès de Urquijo a Madrid.

Els anys 80

Els anys 80

Any 1983: Primera adjudicació en concessió privada d'un contracte destacionament regulat en superfície ORA a la ciutat d'Alacant.

Any 1989: Adjudicació del primer contracte ORA de gran importància en la ciutat de Bilbao (20.000 places regulades). Primera implantació de un sistema informàtic per a tramitació de denúncies.

És el començament dels grans reptes tecnològics que l'Espanya dels 90 haurà d'afrontar. Eysa destaca com a empresa pionera en solucions tecnològiques en Mobilitat Urbana.

Els 90

Els 90

Es produeix una gran expansió en el nombre de contractes gestionats per EYSA.

EYSA es consolida com a empresa de referència en tots els àmbits de les noves solucions de mobilitat que la la contínua modernització de la societat espanyola demanda.

Any 1994: Desenvolupament i implantació del primer sistema centralitzat de gestió de parquímetres. Es porta a terme a la ciutat de Getxo, aquesta es realitza mitjançant utilització et tecnologia pròpia. EYSA es situa a nivell de les grans internacionals tecnològiques en l'àmbit de la mobilitat.

2.000s

2.000s

Anys 2003 i 2005: L'any 2003 es produeix l'adjudicació de la Zona II del contracte d'estacionament regulat a Madrid (SER) , amb un nombre de places a gestionar al voltant de 27.000 . Madrid es modernitza i les necessitats de gestió de la mobilitat són creixents . L'experiència que EYSA aporta resuta dun valor afegit determinant per a l'obtenció de contractes d'aquest nivell .

Estacionamientos y Servicios es converteix en una referència a l'Ajuntament de Madrid , tant des del punt de vista de la gestió del contracte com des d'un punt de vista tecnològic , amb el desenvolupament d'una aplicació informàtica pròpia i pionera per a la tramitació electrònica de les denúncies a traves de PDA . Aquesta posició de lideratge comporta que sigui l'única empresa ( sense anar en UTE amb cap altra ) en aconseguir una segona adjudicació , Zona V , l'any 2005. Actualment es gestionen més de 55.000 places.

Any 2009: Adjudicació del contracte per a subministrament i manteniment de la maquinaria necessari per a la tramitació de denúncies dels agents de mobilitat de Madrid . Madrid és la ciutat que compta amb el major nombre d'agents de mobilitat d'Espanya. Durada del contracte 4 anys + 2 pròrrogues . El factor tecnològic és sempre determinant per a lobtenció de contractes d'aquestes magnituds.

Desde 2010

Desde 2010

Desenvolupament de proposta tecnològica integrada per al control de l'estacionament regulat mitjançant sensors magnètics de desenvolupament propi, identificació de vehicles mitjançant captació de matrícula en vehicle mòbil i control de residents mitjançant tecnologia RFID. Aquest desenvolupament tecnològic representa que l'oferta presentada per a la renovació dels contractes ORA de Sant Sebastià obtingui una elevada puntuació, superant en un 30% a la del segon competidor.