EYSA

Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

Ser una companyia líder global en la prestació de serveis dalt valor afegit en l'àmbit de la mobilitat urbana, aplicant solucions competitives, innovadores, eficients i a mida, diferenciant-nos per aportar valor afegit en cadascuna de les fases del procés.

VISIÓ

Companyia que sobre els tres pilars de Solvència Econòmica, Capacitat d'Execució i Servei, és capaç de cobrir les necessitats que demanden els ciutadans i a clients en l'àmbit de la mobilitat urbana.

VALORS

Els valors que caracteritzen EYSA són:

  • Vocació de treball en equip, flexibilitat i versatilitat
  • Alt compromís amb el desenvolupament i gestió sostenible
  • Transparència en la gestió i solidesa en els procediments
  • Honradesa, dedicació i compromís
  • Experiència i vocació de millora contínua
  • Fidelitat i orientació al client
  • Professionalitat i sentit de la responsabilitat