EYSA

Residents

REQUISITS

Tenen la condició de resident les persones físiques que tinguin el seu domicili , segons el padró municipal , dins del sector delimitat per l'Ajuntament i que sigui titular del vehicle per al qual sol · licita el distintiu , així com pagar l'impost de circulació a l'Ajuntament d'Eivissa.
El resident perd tal qualitat fora del seu sector .

Es podrà sol · licitar qualsevol de les dues modalitats existents depenent de les necessitats de l'usuari .

  • R -1. - Bonificació consistent a reduir la tarifa a un pagament diari de 0,60 euros i per tant , havent d'obtenir tiquet de control horari en tarifa especial de residents.
  • R -2. - Bonificació consistent en un pagament únic anual de 90,15 euros , autoritzant a aquest vehicle a estacionar sense el corresponent tiquet de control horari.


Es podran obtenir un màxim de dues targetes per domicili en cas de ser propietari de diversos vehicles . Aquestes targetes tenen una validesa fins al 31 de desembre de cada any i s'obtindran mitjançant la corresponent sol · licitud presentada en oficines d'Estacionamentos y Servicios S.A.U. ubicades al Carrer Madrid nº 49.

Les persones interessades hauran d'estar al corrent de pagament de l'últim rebut meritat l'impost de vehicles de tracció mecànica i no tenir pendent en via executiva multes de trànsit per resolució ferma imposades per l'Alcaldia d'Eivissa.

Així mateix el sol · licitant haurà destar al corrent en les obligacions tributàries municipals.

 

FORMA D'OBTENCIÓ

Es realitzarà la corresponent sol · licitud davant les oficines d'Estacionamientos y Servicios ubicades al carrer Madrid nº 49.

Un cop sol · licitada la targeta es passéra a retirar , previ abonament de l'import de la taxa , per les oficines de l'empresa situada en C / Madrid nº 49 d'Eivissa.

En cas d'haver estat denegada, en les pròpies oficines s'informará de la causa i es remetrà a l'Ajuntament per si procedeix la corresponen esmena.

 

CONDICIONS DEL DISTINTIU DE RESIDENT ORA

  1. Aquest distintiu té validesa fins a 31 de desembre de l'any en curs , un cop h'agin complert els requisits existents en l'ordenança d'estacionament de vehicles de tracció mecànica .
  2. La targeta autoritza estacionar sense necessitat de tiquet les targetes R2 , sempre que es respecti la senyalització específica i / o normativa de trànsit vigent, en les zones ORA de la zoona indicada en la tarja.
  3. Qualsevol canvi en les dades de l'usuari seran comunicats a l'empresa per a l'actualització automàtica de la targeta i, si escau ( canvi de domicili que implica canvi de zona ) l'expedició duna nova.

SECTORS:

Aquí us mostrem la relació de carrers i el sector al qual pertanyen:

Sector 1 Figueretes

Avinguda Espanya
Pares. - Del 90 al 106
Imparells. - Del 71 al 107

Carrer Navarra
Pares. - Del 2 al 44
Imparells. - De l'1 al 45

carrer Astúries
Pares. - Del 2 al 26
Imparells. - De l'1 al 19

Avinguda Pere Matutes Noguera
Pares. - Del 2 al 12
Imparells. - De l'1 al 13

carrer Tarragona
Pares. - Del 2 al 14
Imparells. - De l'1 al 9

Periodista Francesc Escanellas
Pares. - Del 2 al 18
Imparells. - De l'1 al 15

Carrer de Formentera
Pares. - Del 2 al 18
Imparells. - De l'1 al 17

Periodista País Vasc
Pares. - Del 2 al 12
Imparells. - Del 5 al 7

Carrer Ramon Muntaner
Pares. - Del 2 al 12
Imparells. - Del 5 al 21

Sector 2 Eixample II

Avinguda Espanya
Pares. - Del 76 al 88
Imparells. - Del 55 al 69

Carrer dArago
Pares. - Del 74 al 116
Imparells. - Del 93 al 141

Carrer Agapit Llobet
Pares. - Del 2 al 22
Imparells. - De l1 al 25

Carrer Josep Riquer Llobet
Pares. - Del 2 al 16
Imparells. - De l'1 al 19

Avinguda Isidor Macabich
Pares. - Del 62 al 70
Imparells. - Del 55 al 69

Carrer Múrcia
Pares. - Del 2 al 20
Imparells. - De l1 al 21

Carrer País Valencià
Pares. - Del 10 al 20
Imparells. - De l'11 al 23

Carrer Andalusia
Pares. - Del 2 al 6
Imparells. - De l'11 al 13

Carrer Balears
Pares. - Del 2 al 22
Imparells. - De l'1 al 21

Sector 3 Eixample / Mercat Nou

Carrer Aragon
Pares. - Del 2 al 72
Imparells. - De l'1-91

Carrer del Bisbe Abad i la Serra
Pares. - Del 2 al 72
Imparells. - De l'1-91

Carrer del Bisbe Carrasco
Pares. - Del 2 al 12
Imparells. - De l'1 a 13

Carrer del Bisbe Huix
Pares. - Del 6 al 18
Imparells. - Del 5 al 21

Carrer Canàries
Pares. - Del 6 al 20
Imparells. - Del 5 al 21

Carrer Castella
Pares. - Del 12 al 40
Imparells. - Del 5 al 21

Carrer de Catalunya
Pares. - Del 2 al 30
Imparells. - De l'1 al 33

Plaça Enric Fajarnés i Tur

Carrer Extremadura
Pares. - Del 6 al 24
Imparells. - Del 5 al 23

Carrer Historiador Jose Clapes
Pares. - Del 8 al 14
Imparells. - Del 7 al 23

Avinguda Isidor Macabich
Pares. - Del 12 al 60
Imparells. - De l'1 al 53

Carrer Madrid
Pares. - Del 6 al 30
Imparells. - Del 7 al 17

Carrer Metge Vicent Riera Ferrer
Pares. - Del 6 al 30
Imparells. - Del 7 al 17

Plaça Pintor Vicent Calvet
Pares. - De l'1 al 5

Sector 4 Sa Capelleta

Carrer Joan Xico
Pares. - Del 6 al 8
Imparells. - De l'1


Via Punica
Pares. - Del 2 al 56
Imparells. - De l'1 al 61


Via Romana
Pares. - Del 2 al 56
Imparells. - De l'1 al 79


Carrer Perez Cabrero i Tur


Carrer Joan Planells


Carrer Lleo


Carrer Arxiduc Lluis Salvador
Pares. - 2
Imparells. - De l1 al 5


Carrer Historiador Josep Clapes
Pares. - Del 2 al 6
Imparells. - De l1 al 5


Carrer Bisbe Huix
Pares. - Del 2 al 6
Imparells. - De l'1 al 5


Carrer Bisbe Abad i la Serra
Pares. - 2
Imparells. - De l'1 al 3


Carrer Extremadura
Pares. - De l'1 al 5


Carrer Canàries
Pares. - 2 al 4
Imparells. - De l'1 al 3


Avinguda Espanya
Pares. - Del 48 al 74
Imparells. - Del 15 al 47

Sector 5 Es Pratet

Carrer Gaspar Puig
Pares. - Del 2 al 16
Imparells. - De l'1 al 15


Carrer Josep Maria Quadrado
Pares. - Del 2 al 16
Imparells. - De l'1 al 15


Carrer Carles V
Pares. - Del 16 al 34
Imparells. - Del 15 al 27


Carrer Felip II
Pares. - Del 14 al 30
Imparells. - Del 13 al 31


Carrer Carles III
Pares. - Del 2 al 12
Imparells. - De l'1 al 31


Carrer Diputat Josep Rivas
Pares. - Del 2 al 22
Imparells. - Del 3 al 21 i del 25 al 29

Sector 6 S´Alamera

Avinguda Bartolomeu Rosello
Pares. - Del 2 al 28
Imparells. - De l'1 al 21


Carrer de Pere de Portugal


Carrer Joan dÀustria


Carrer de Ramon i Cajal


Carrer Vicent Cuervo


Carrer de Bartomeu Vicent Ramon


Passeig Vara de Rei


Carrer Miguel Caietà i Soler


Carrer Jaume I


Carrer d'Avicenna


Carrer Pere Sala


Carrer D'Abel Matutes Torres


Carrer del Compte Rosello
Pares. - De l'1 al 16


Carrer de Bartomeu Ramon i Tur

Sector 7 La Marina

Carrer de Annibal


Carrer Antoni Palau


Carrer del Mestre Joan Mayans


Carrer de Josep Verdera
Pares. - Del 12 al 18
Imparells. - Del 5 al 17


Carrer de sa Creu


Carrer de Riambau


Carrer de Guillem de Montgrí


Carrer d'Antonio Mari Ribas


Carrer de Plàcid Peryra


Carrer Castelar


Carrer de Paraires


Plaça de Sa Font


Carrer del Mar


Carrer de Sa Xeringa


Carrer de Sant Elm


Plaça de Sa Constitució


Carrer del Bisbe Torres Mayans


Carrer del Bisbe Azara


Carrer del Bisbe Cardona


Plaça de Sa Tertúlia