EYSA

Responsabilitat Social Corporativa

EYSA ha establert cinc grans àrees sobre les quals ha definit una política de Responsabilitat Social Corporativa:

Bon Govern i transparčncia

Bon Govern i transparčncia

Consolidar un model d'excel · lència en la gestió basat en els valors de EYSA , entre els quals destaquen el diàleg amb els nostres grups d'interès: clients , usuaris , proveïdors i empleats .

Empleats

Ens hem compromès a complir els principis d'igualtat d'oportunitats per a cadascun dels nostres professionals , tant en el procés de selecció , com en l'accés a la promoció interna , sota criteris d'avaluació, desenvolupament , talent i dedicació al treball , tenint també present la igualtat de gènere . Com a part important de la integració de la Responsabilitat Social dins la cultura d'empresa , apliquem la política de transparència i transmissió de valors .

Societat

Donem suport a la integració de col · lectius en risc d'exclusió .

Medi Ambient

El nostre objectiu és desenvolupar projectes innovadors que siguin capaços d'implantar el concepte de sostenibilitat en totes i cadascuna de les activitats de la companyia i especialment en els serveis que oferim als nostres clients .

Proveïdors i clients

Cuidem i potenciem la relació i la comunicació amb els nostres clients i proveïdors per , d'una banda estar a l'avantguarda pel que fa a les solucions que aportem a les necessitats dels mateixos, com amb proveïdors , peça clau en la cadena de valor dels nostres serveis . Forma part intrínseca d'aquesta política el respecte a la legislació i el compliment dels drets humans i laborals .